Horsens Politiorkester er stiftet i 1936, og er et march- og harmoniorkester.

Orkestret er sammensat af en amatørbesætning på ca. 35 aktive musikanter. Medlemmerne er fortrinsvis ansat ved Horsens politi, men der er også civile medlemmer og pensionerede betjente.


Det første billede af Horsens Politiorkester.

Orkestret har til formål at spille:

  • Ved politiets sammenkomster.
  • Ved tjenstlige anliggender.
  • Ved arrangementer ved velgørende formål.
  • Ved offentlige koncerter for der igennem at udbygge det gode forhold mellem borgere og politi.
Orkestret indgår i sammenslutningen af danske politiorkestre/kor som består af politiorkestrene i København, Sjælland, Odense, Esbjerg, Randers og Ålborg samt Københavns politi sangkor og Københavns politi damekor.